Ε & Α

Η Weili συνεχίζει να εισάγει νέα προϊόντα για να βελτιώσει τις υπάρχουσες προσφορές μας, η ισχυρή ικανότητα Ε&Α μας επιτρέπει να παραμένουμε μπροστά από τον ανταγωνισμό στην αγορά, η επένδυση στην Ε&Α φτάνει 8,5% των εσόδων από πωλήσεις Weili ανά έτος.

1 Σχέδιο
100% συμβατό με OE και OEM από BOSCH, Continental, ATE, NTK, SMP
2 Σχέδιο Ανάπτυξης

200~300 νέα είδη ετησίως

Η ανάπτυξη με δείγματα πελατών γίνεται χωρίς περαιτέρω κόστος και απαίτηση MOQ.

4 Έγγραφα

BOM, SOP, PPAP: Σχέδιο, Έκθεση δοκιμής, Συσκευασία κ.λπ.

3 Χρόνος παράδοσης

45-90 ημέρες

Όταν το εργαλείο/καλούπι μοιράζεται με διαθέσιμα είδη, ο χρόνος παράδοσης θα μειωθεί πολύ.

5 Δοκιμή και επικύρωση προϊόντος

Πρότυπα από ISO και Απαιτήσεις Πελατών

·Δοκιμή υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας ·Δοκιμή κύκλου θερμοκρασίας

·Δοκιμή θερμικού σοκ ·Δοκιμή αλατιού για τη διάβρωση

·Δοκιμή κραδασμών στον άξονα XYZ ·Δοκιμή κάμψης καλωδίου

·Δοκιμή αεροστεγανότητας ·Δοκιμή πτώσης·FKM Oδοκιμή παραμόρφωσης υψηλής θερμοκρασίας

6 Δοκιμή οχήματος στο δρόμο

Η Weili προσπαθεί πάντα να βρει το πραγματικό αυτοκίνητο με τις ίδιες εφαρμογές για να διασφαλίσει ότι ο αισθητήρας ταιριάζει και λειτουργεί σωστά, αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά συνεχίζουμε να το κάνουμε.