Βιομηχανοποίηση

Η Weili εφαρμόζει τη διαχείριση επίπεδης επιφάνειας στο εργοστάσιο, κάθε τμήμα εκτελεί τα δικά του καθήκοντα, τώρα έχουμε 7 μεγάλα τμήματα:

Παραγωγή, Σχέδιο, Ποιότητα, Ε&Α, Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομικά και Πωλήσεις/Μετά τις πωλήσεις.

workshop

1 Άτομα συνολικά

190 - άτομα συνολικά

20 - Άτομα Ε&Α

22 - Ποιοτικά άτομα

2 Χωρητικότητα

Κατασκευαστική ικανότητα:

350.000 Τεμάχια/Μήνα

4 WMS

Πρώτος βγήκε Πρώτη στο WMS Warehouse Management System

 

3 6S Management

Εφαρμόστε το επιτόπιο σύστημα διαχείρισης 6S Lean

5 Σύστημα ERP και MES

Εφαρμόστε το σύστημα ERP και MES για τη διαχείριση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υλικά και Προμηθευτές:

Αποθηκεύτηκε το όνομα και η ημερομηνία γέννησης με κωδικό QR.

Έξυπνη παραγωγική διαδικασία:

Αρθρωτή παραγωγή- Βελτιώστε την αποδοτικότητα παραγωγής.

Διαχείριση ελέγχου σε πραγματικό χρόνο:

Τυπική Λειτουργική Διαδικασία (SOP).

Ιχνηλασιμότητα:

Μπορεί να εντοπίσει το υλικό από ποιον προμηθευτή, ποια παρτίδα.

Ποιος έκανε αυτή τη διαδικασία, Πότε ολοκληρώθηκε η διαδικασία.